Month: November 2020

Berita

Jenis- jenis Pendidikan Tematik

Bagi Rusman( 2012), pendidikan tematik ialah wujud pendidikan terpadu yang mempunyai 10 model, ialah fragmented( penggalan), connected( keterhubungan), nested( sarang), sequenced( pengurutan), shared( irisan), webbed( jaring laba- laba), threaded( bergalur), integrated( terpadu), immersed( terbenam), serta...